Strona główna
Kobylnica - piękna i przyjazna gmina wiejska o malowniczych widokach położona w północno-zachodniej części...

województwa pomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska. Zajmuje obszar 24 495 ha i liczy ponad 10 tys. mieszkańców.

Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI - XIII wieku. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Licznie reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne: kościoły, zespoły pałacowo-folwarczne i budownictwo zagrodowe. Zachowały się także pałace i dworki o charakterze klasycystycznym i późno klasycystycznym (Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Żelki), eklektycznym (pałace w Ścięgnicy, Dobrzęcinie i Zagórkach). Obiekty przetrwały w różnym stopniu, większość w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona, przebudowana lub rozebrana. Pałacom w każdym przypadku towarzyszą założenia parkowe w stylu krajobrazowym.

W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki, przede wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa. Malownicze tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzekę, zobaczyć ślady grodziska wczesno średniowiecznego, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza. Jedną z atrakcji turystycznych jest spływ kajakowy na rzece Słupia. Należy on jednak do szlaków trudnych ze względu na wartki nurt, liczne meandry, powalone drzewa. Z myślą o turystach odwiedzających gminę powstały gościńce i zajazdy, a także pole namiotowe i gospodarstwo agroturystyczne.

Ze względu na położenie u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych i duże możliwości zagospodarowania terenu, gmina Kobylnica jest miejscem atrakcyjnym również dla przedsiębiorców. Dysponuje ona ponad tysiąchektarowym areałem przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną, przemysłową, usługową i rzemieślniczą. Ponadto część dostępnych terenów przeznaczona jest na działalność turystyczną i rekreacyjną. Władze gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, oferują tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz niższe podatki.

Kobylnica powoli staje się krainą wiatraków. Znaczenie sprzyjających warunków klimatycznych i atrakcyjność miejsca pod względem inwestycyjnym dostrzegli i docenili inwestorzy zagraniczni. Pomiędzy Zajączkowem a Widzinem, japońskie firmy Mitsui i J. Power wybudowały farmę wiatrową, na której stanęły 24 elektrownie wiatrowe. Efektem tej największej na Pomorzu japońskiej inwestycji jest produkcja mocy energetycznej rzędu 90 MW. Docelowo na terenie gminy zostanie wybudowanych aż 88 siłowni wiatrowych. Inwestycje na czterech farmach wiatrowych, poza Japończykami prowadzą inwestorzy a Austrii.

Samorząd w Kobylnicy od lat podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów, inwestorów, przedsiębiorców, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. W tej Gminie dobrze się mieszka i warto tu inwestować. Warto też tutaj przyjechać w odwiedziny.

Zapraszamy!


(kobylnica.eu)

Copyright © TurystycznaPolska.pl All rights reserved.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie, możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki - Polityka Prywatnosci